योजना/कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
खाद्य सुरक्षाको लागि उत्पादन विशेषा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा ०७६/०७७ स्थानीय तह सवै.pdf 06/09/2020 - 11:44
प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम जुम्ला ०७६/०७७ Jumla PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:43
प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम डाेल्पा ०७६/०७७ Dolpa PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:41
प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम दैलेख ०७६/०७७ Dailekh PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:40
प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम मुगु ०७६/०७७ Mugu PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:39
प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम रुकुम ०७६/०७७ Rkm PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:36
अर्गानिक मिसन कार्यक्रम मन्त्रालय ०७६/०७७ अर्गानिक मिसन कार्यक्रम मन्त्रालय.pdf 12/16/2019 - 12:34
अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ अर्गानिक मिसन कार्यक्रम कालिकोट.pdf 12/16/2019 - 12:33
अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ अर्गानिक मिसन कार्यक्रम जाजरकोट.pdf 12/16/2019 - 12:31
अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ अर्गानिक मिसन कार्यक्रम जुम्ला.pdf 12/16/2019 - 12:15
अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ अर्गानिक मिसन कार्यक्रम दैलेख.pdf 12/16/2019 - 12:12
अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ अर्गानिक मिसन कार्यक्रम मुगु.pdf 12/16/2019 - 12:12
अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ अर्गानिक मिसन कार्यक्रम रुकुम.pdf 12/16/2019 - 12:10
अर्गानिक मिसन कार्यक्रम सुर्खेत ०७६/०७७ अर्गानिक मिसन कार्यक्रम निर्देशनालय.pdf 12/16/2019 - 12:08
अर्गानिक मिसन कार्यक्रम हुम्ला ०७६/०७७ अर्गानिक मिसन कार्यक्रम हुम्ला.pdf 12/16/2019 - 12:04
अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ अर्गानिक मिसन कार्यक्रम सल्यान.pdf 12/12/2019 - 16:32
वार्षिक बजर्वेट तथा कृषि विकास कार्यक्रम - २०७७/०७८ ०७७/०७८ Final Book Setting_0.pdf 12/03/2019 - 17:13