कर्मचारी विवरण

फोटो नाम पद शाखा / महाशाखा फोन नं इमेल
राजु बस्नेत उपसचिव 9841878811
धर्मराज थापा पशु विकास अधिकृत 9848214055
नारायण गैरे शाखा अधिकृत प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 98471109780
दिपक कुमार भण्डारी पशु विकास अधिकृत 9848117895
पूर्ण बहादुर थापा कृषि प्रसार अधिकृत 9848041672 tpurna90@gmail.com
कृष्ण देव गिरी कम्प्युटर अधिकृत 9848049930
पूर्ण बहादुर बुढा लेखा अधिकृत लेखा शाखा 9858050631
aeo बखत बहादुर खड्का कृषि प्रसार अधिकृत 9858056989 bbkhadka13@gmail.com
रेखा श्रेष्ठ शाखा अधिकृत 9848020701
वीरेन्द्र कुमार पटेल शाखा अधिकृत कृषि विकास महाशाखा 9848027389
लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी प्राविधिक सहायक 9858020476
निर्मला श्रेष्ठ नायब सुब्बा 9848041906
संगिता सुवेदी नायब सुब्बा 9848161655 sangitasubedi14@gmail.com
दिपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव प्राविधिक सहायक प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9849274092 dksrivastav82@gmail.com
वीर बहादुर थापा नायब सुब्बा प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9844976528 bb.thapa43@gamil.com
टेक बहादुर जि.सी. प्राविधिक सहायक 9848075810
अमर बहादुर खड्का प्राविधिक सहायक कृषि विकास महाशाखा 9848458760 ak.khadka2@gmail.com
सुरेन्द्र गिरी खरिदार प्रशासन, योजना तथा अनुगमन महाशाखा 9858051897
टेकनाथ पौडेल सवारी चालक 9848032154