जानकारी

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
Virtual Meeting Between UNDP Technical Team & Karnali Stakeholders ०७७/०७८ Meting.pdf 01/31/2021 - 12:35
प्राङ्गारिक प्रमाणिकरण शुल्कमा सहुलियतको लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्ब्धी सूचना ०७७/०७८ 01/17/2021 - 11:00
व्याज अनुदान कार्यक्रममा सहभागीताको लागि सहकारी संस्थाहरुलाई दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ 01/11/2021 - 15:58
व्याज अनुदान कार्यक्रम संचालनको लागि मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक विच भएको सम्झौता पत्र ०७७/०७८ सम्झौता पत्र.pdf 11/10/2020 - 13:47
व्याज अनुदान कार्यक्रम संचालनको लागि मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक विच भएको सम्झौता पत्र ०७७/०७८ सम्झौता पत्र.pdf 11/10/2020 - 13:47
कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ ०७७/०७८ 11/10/2020 - 12:50
कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ ०७७/०७८ 11/10/2020 - 12:50
सोधपत्र अनुसन्धानकर्ताको सम्झौता सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ 11/06/2020 - 11:41
सोधपत्र अनुसन्धानकर्ताको सम्झौता सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ 11/06/2020 - 11:41
कर्णालीमा अर्गानिक कृषि एक परिचय ०७७/०७८ 10/06/2020 - 10:49
कर्णालीमा अर्गानिक कृषि एक परिचय ०७७/०७८ 10/06/2020 - 10:49
अर्गानिक कृषि सम्बन्धी ऐन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिहरुको संगालो ०७७/०७८ अर्गानिक कृषि सम्बन्धि ऐन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf 10/05/2020 - 10:28
अर्गानिक कृषि वुलेटिन ०७६/०७७ अर्गानिक कृषि वुलेटिन.pdf 10/05/2020 - 10:26
अर्गानिक कृषि वुलेटिन ०७६/०७७ अर्गानिक कृषि वुलेटिन.pdf 10/05/2020 - 10:26
कर्णाली अर्गानिक कृषि विशेषाङ्क ०७७/०७८ Organic Krishi book.pdf 08/06/2020 - 14:12
सुचना !! सुचना !! सुचना !!! ०७७/०७८ 07/19/2020 - 10:43
सुचना !! सुचना !! सुचना !!! ०७७/०७८ 07/19/2020 - 10:43
भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना रद्ध गरिएको सुचना ०७६/०७७ video 4.pdf 06/19/2020 - 15:17
भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना रद्ध गरिएको सुचना ०७६/०७७ video 4.pdf 06/19/2020 - 15:17
अर्गानिक कृषि विशेषान्खका लागी लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ १११११११११११११११११११.pdf 06/14/2020 - 15:32
अर्गानिक कृषि विशेषान्खका लागी लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ १११११११११११११११११११.pdf 06/14/2020 - 15:32
अर्गानिक कृषि विशेषांकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । ०७६/०७७ अर्गानीक विशेषाङ्क_0.pdf 06/14/2020 - 12:50
अर्गानिक कृषि विशेषांकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । ०७६/०७७ अर्गानीक विशेषाङ्क_0.pdf 06/14/2020 - 12:50
खाद्य सुरक्षाको लागि उत्पादन विशेषा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा ०७६/०७७ स्थानीय तह सवै.pdf 06/09/2020 - 11:44
अर्गानिक कृषि सम्बन्धि सोधपत्र अनुसन्धानकर्ता छनौट गरिएको सूचना ०७६/०७७ अर्गानिक कृषि सम्बन्धि सोधपत्र अनुसन्धानकर्ता छनौट गरिएको सूचना.pdf 06/09/2020 - 11:18
अर्गानिक कृषि सम्बन्धि सोधपत्र अनुसन्धानकर्ता छनौट गरिएको सूचना ०७६/०७७ अर्गानिक कृषि सम्बन्धि सोधपत्र अनुसन्धानकर्ता छनौट गरिएको सूचना.pdf 06/09/2020 - 11:18
खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ०७६/०७७ खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष कार्यक्रम.pdf 06/05/2020 - 12:56
प्रांगारिक कृषि सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न वनेको ऐन ०७६/०७७ organic act 075 final apporved.pdf 06/03/2020 - 21:11
आ‍.व.२०७७/०७८ को प्रस्तावित निति तथा कार्यक्रम ०७६/०७७ आ.ब.077-078 को निति तथा कार्यक्रम.pdf 05/15/2020 - 12:37
प्रेस विज्ञप्ति ०७६/०७७ प्रेस विज्ञप्ती 09.pdf 04/21/2020 - 16:05
कृषकहरूलाइ अपिल ०७६/०७७ 04/14/2020 - 16:06
कृषकहरूलाइ अपिल ०७६/०७७ 04/14/2020 - 16:06
नमुना तथ्यांक सर्वेक्षण सम्बन्धि तालिम स्थगित गरिएको सूचना ०७६/०७७ talim 08.pdf 03/21/2020 - 15:12
नमुना तथ्यांक सर्वेक्षण सम्बन्धि तालिम स्थगित गरिएको सूचना ०७६/०७७ talim 08.pdf 03/21/2020 - 15:12
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६ ०७७/०७८ व्याज अन कार्यविधि 2076_1.pdf 03/12/2020 - 16:03
भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना ०७६/०७७ सूचना भिडियो डकुमेन्ट्री.pdf , prastabana 27.pdf 03/10/2020 - 13:21
भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना ०७६/०७७ सूचना भिडियो डकुमेन्ट्री.pdf , prastabana 27.pdf 03/10/2020 - 13:21
कर्णाली प्रदेश भुमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन आदेश ) ०७६/०७७ भूमि गठन आदेश.pdf 03/04/2020 - 17:08
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ०७६/०७७ बखत नतिजा.pdf 02/25/2020 - 10:53
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ०७६/०७७ बखत नतिजा.pdf 02/25/2020 - 10:53
सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ रिजल्ट लापोडेडे.pdf 02/22/2020 - 12:35
सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ रिजल्ट लापोडेडे.pdf 02/22/2020 - 12:35
सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ result bali sarkchen 9.pdf 02/21/2020 - 21:53
सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ result bali sarkchen 9.pdf 02/21/2020 - 21:53
सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ result bagbani 8.pdf 02/20/2020 - 23:25
सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ result bagbani 8.pdf 02/20/2020 - 23:25
सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ natija 2076.11.7.pdf 02/19/2020 - 22:16
सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ natija 2076.11.7.pdf 02/19/2020 - 22:16
कृषि प्रसार अधिकृत पद सातौ तह सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सिफारिस 2076-11-06.pdf 02/18/2020 - 19:15
कृषि प्रसार अधिकृत पद सातौ तह सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सिफारिस 2076-11-06.pdf 02/18/2020 - 19:15