मन्त्रालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बिच व्यवसायिक कृषकहरुलाई व्याजअनुदान सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न