मन्त्रालयका श्रीमान सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र ज्यूको स्वागत गर्दै