पदभारग्रहण पश्चात मन्त्रालयका श्रीमान सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र ज्यू एभोकाडो र मेकेड्मिया नट विरुवाको वृक्ष रोपन गर्नु हुदै