मन्त्रालयका सचिब श्री डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा ज्यु को स्वागत गर्दै