नमुना तथ्यांक सर्वेक्षण सम्बन्धि तालिम स्थगित गरिएको सूचना