एक वडा एक कृषि/ पशुसेवा प्राविधिकको परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।।।

अार्थिक वर्ष