प्रकाशन

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
प्रेस विज्ञप्ति ०७६/०७७ प्रेस विज्ञप्ती 09.pdf 04/21/2020 - 16:05
ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा । ०७५/०७६ 05/29/2019 - 15:24
पशु संकलन केन्द्र कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ पशु संकलन केन्द्र.pdf 02/04/2019 - 15:41
पशु बधशाला तथा बधस्थल कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ पशु बधशाला र बधस्थल.pdf 02/04/2019 - 15:37
स्थानीय तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ स्थानिय तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि २०७५.pdf 02/04/2019 - 15:34
हाईटेक नर्सरी कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ Hitech nursery कार्यविधि २०७५.pdf 02/04/2019 - 15:31
व्यावसायिक फलफूल प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ व्या. फलफुल प्रवर्द्धन .pdf 02/04/2019 - 15:13
विज्ञप्ति ०७५/०७६ 12/13/2018 - 16:26