स्वागत पश्चात पदभारग्रहण गर्नुहुदै श्रीमान सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र ज्यू