अभिलेख

सि.नं. शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
1 भौचर प्रणाली मार्फत कृषि प्रसार सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि भौचर प्रणाली मार्फत कृषि प्रसार सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि २०७६.pdf 04/03/2020 - 08:47
2 मुख्यमन्त्री उत्कृषट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६.pdf 04/03/2020 - 08:43
3 नमुना तथ्यांक सर्वेक्षण सम्बन्धि तालिम स्थगित गरिएको सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी talim 08.pdf 03/21/2020 - 15:12
4 व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ जानकारी, कार्यविधि व्याज अन कार्यविधि 2076_1.pdf 03/12/2020 - 16:03
5 भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना ०७६/०७७ सूचना, बिज्ञापन, जानकारी सूचना भिडियो डकुमेन्ट्री.pdf , prastabana 27.pdf 03/10/2020 - 13:21
6 कर्णाली प्रदेश भुमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन आदेश ) ०७६/०७७ जानकारी, कानून, कार्यविधि भूमि गठन आदेश.pdf 03/04/2020 - 17:08
7 सुचना सुचना सुचना, ०७६/०७७ सूचना, जानकारी suchana 20.pdf 03/03/2020 - 22:10
8 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ०७६/०७७ सूचना, जानकारी बखत नतिजा.pdf 02/25/2020 - 10:53
9 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी रिजल्ट पशु स्वास्थय प्राविधिक.pdf 02/24/2020 - 21:26
10 सिफारिस सम्बन्धि सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी result pasu sewa prabidhik 12.pdf 02/24/2020 - 10:52
11 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी regalt prasar pachau 11.pdf 02/23/2020 - 22:20
12 सिफारिस सम्बन्धि सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी IMG_rejalt agri 11.pdf 02/23/2020 - 13:53
13 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी pashu chikitsak 10_0.pdf 02/22/2020 - 20:14
14 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी रिजल्ट लापोडेडे.pdf 02/22/2020 - 12:35
15 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी result bali sarkchen 9.pdf 02/21/2020 - 21:53
16 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी result bagbani 8.pdf 02/20/2020 - 23:25
17 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी natija 2076.11.7.pdf 02/19/2020 - 22:16
18 कृषि प्रसार अधिकृत पद सातौ तह सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी सिफारिस 2076-11-06.pdf 02/18/2020 - 19:15
19 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी 2siphari.pdf 02/17/2020 - 20:04
20 संक्षिप्त सुची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी sarta-list-skt.pdf 02/10/2020 - 17:50
21 निशुल्क स्टल उपलब्ध गराइने सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी fm suchana skt.pdf 02/04/2020 - 16:50
22 दरखास्त स्वीकृत गरिएको सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी molmac सूचना.pdf 02/04/2020 - 10:52
23 सोधपत्र अनुसन्धान सहयोग (ResearchThesis Grant) सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी अर्गानिक अनुसन्धान.pdf 02/02/2020 - 12:31
24 अर्गानिक कृषि विज्ञ, अर्गानिक कृषि प्रमाणीकरण, रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण संलग्न संघसंस्था/उद्यमी/फार्म/कम्पनी सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी सुचिकृत अर्गानिक कृषि विज्ञ, ब्यापारी.pdf 02/02/2020 - 12:30
25 अर्गानिक एकीकृत कृषि मोडेल फार्म प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी अर्गानिक कृषि मोडेल.pdf 02/02/2020 - 12:11
26 सेवा करार सम्बन्धमा दर्ता नम्बर कायम गरिएको सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी Application - 07601302020.pdf 01/30/2020 - 17:54
27 न्युनतम मुल्य समर्थन पाइलटिङ कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि न्युनतम मुल्य समर्थन पाइलटिङ कार्यविधि २०७६.pdf 01/30/2020 - 12:22
28 कृषि मेला,महोत्सव प्रदर्शनी कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि कृषि मेला,महोत्सव प्रदर्शनी कार्यविधि २०७६.pdf 01/30/2020 - 12:21
29 अर्गानिक मोडल कृषि कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि अर्गानिक मोडल कृषि कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६.pdf 01/30/2020 - 12:19
30 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि अर्गानिक मिसन कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६.pdf 01/30/2020 - 12:19
31 अर्गानिक कृषि सम्वन्धि शोधपत्र अनुसन्धान कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि अर्गानिक कृषि सम्वन्धि शोधपत्र अनुसन्धान कार्यविधि २०७६.pdf 01/30/2020 - 12:18
32 अनिवार्य न्युनतम आयआर्जन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि अनिवार्य न्युनतम आयआर्जन कार्यविधि २०७६.pdf 01/30/2020 - 12:16
33 सेवा करार लिने सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ बिज्ञापन, जानकारी सेवा करार लिने सम्बन्धि सूचना २ (1).pdf , सेवा करार लिने सम्बन्धि सूचना २ (2).pdf , दरखास्त फारम.pdf 01/11/2020 - 16:55
34 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम जाजरकाेट ०७६/०७७ Jajarkot PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:46
35 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम कालिकाेट ०७६/०७७ Kalikot PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:44
36 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम जुम्ला ०७६/०७७ याेजना Jumla PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:43
37 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम डाेल्पा ०७६/०७७ याेजना Dolpa PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:41
38 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम दैलेख ०७६/०७७ याेजना Dailekh PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:40
39 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम मुगु ०७६/०७७ याेजना Mugu PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:39
40 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम रुकुम ०७६/०७७ याेजना Rkm PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:36
41 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम सुर्खेत ०७६/०७७ Skt PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 13:04
42 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम हुम्ला ०७६/०७७ Humla PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 13:03
43 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम सल्यान ०७६/०७७ Salyan PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 12:40
44 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम मन्त्रालय ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम मन्त्रालय.pdf 12/16/2019 - 12:34
45 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम कालिकोट.pdf 12/16/2019 - 12:33
46 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम जाजरकोट.pdf 12/16/2019 - 12:31
47 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम जुम्ला.pdf 12/16/2019 - 12:15
48 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ अर्गानिक मिसन कार्यक्रम डोल्पा.pdf 12/16/2019 - 12:14
49 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम दैलेख.pdf 12/16/2019 - 12:12
50 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम मुगु.pdf 12/16/2019 - 12:12
51 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम रुकुम.pdf 12/16/2019 - 12:10
52 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम सुर्खेत ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम निर्देशनालय.pdf 12/16/2019 - 12:08
53 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम हुम्ला ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम हुम्ला.pdf 12/16/2019 - 12:04
54 विशिष्ट जातका पंक्षी प्रवर्धन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि विशिष्ट जातका पंक्षी प्रवर्धन कार्यविधि २०७६.pdf 12/16/2019 - 12:01
55 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम सल्यान.pdf 12/12/2019 - 16:32
56 रेडियाे कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लागी सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना ०७६/०७७ जानकारी सुचना_1.pdf , रेडियो कार्यक्रम प्रस्तावना_0.pdf 12/12/2019 - 16:30
57 कृषि ब्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ जानकारी कर्षि ब्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना_0.pdf 12/05/2019 - 10:13
58 कृषि सडक, सिंचाई मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि कृषि सडक, सिंचाई मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७६.pdf 12/04/2019 - 17:07
59 प्राविधिक विद्यालयमा अर्गानिक कृषि,पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि प्राविधिक विद्यालयमा अर्गानिक कृषि,पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६.pdf 12/04/2019 - 17:06
60 वार्षिक प्रगति पुस्तिका - २०७५/७६ ०७५/०७६ प्रकाशन Karnali-Annual-Progress-Book.pdf 12/04/2019 - 10:34
61 वार्षिक विकास कार्यक्रम - २०७६/७७ ०७६/०७७ प्रकाशन Program-Book-Hisi_0.pdf 12/03/2019 - 17:13
62 उत्पादन तथा उद्यम पर्वर्धन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि उत्पादन तथा उद्यम पर्वर्धन कार्यविधि २०७६.pdf 12/02/2019 - 15:38
63 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविध २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविध २०७६.pdf 12/02/2019 - 15:36
64 वीउ पूँजि तथा घुम्तीकोष कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि वीउ पूँजि तथा घुम्तीकोष कार्यविधि २०७६_0.pdf 12/02/2019 - 15:34
65 चक्लाबन्दी खेतीका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना ०७६/०७७ जानकारी, बोलपत्र चक्लाबन्दी सूचना.pdf 11/24/2019 - 11:56
66 कार्य बिधि; सडक सिंचाई र अन्य ०७६/०७७ कार्यविधि कार्य बिधि; सडक सिंचाई र अन्य.pdf , भेरी फिकेशन फारम.pdf 11/21/2019 - 09:37
67 कृषि वन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि कृषि वन कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:37
68 चक्ला वन्दी खेती प्रोत्साहान का.का. कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि चक्ला वन्दी खेती प्रोत्साहान का.का. कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:35
69 दुग्ध व्यवसाय कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि दुग्ध व्यवसाय कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:34
70 पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:33
71 लक्षित वर्ग अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि लक्षित वर्ग अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:32
72 व्यावसायिक फलफूल तरकारी खाद्यान्न कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि व्यावसायिक फलफूल तरकारी खाद्यान्न कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:30
73 शित भण्डारण, सोलार स्टोर, रष्टीक कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि शित भण्डारण, सोलार स्टोर, रष्टीक कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:27
74 ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा । ०७५/०७६ जानकारी, प्रेस विज्ञप्ती, समाचार 05/29/2019 - 15:24
75 हाईटेक नर्सरी/नर्सरी निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना ०७५/०७६ समाचार छनौट गरिएको सूचना.pdf 04/12/2019 - 16:49
76 व्यावसायिक कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,2075 ०७५/०७६ कार्यविधि, निर्देशिका व्यवसायिक कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 02/18/2019 - 13:13
77 किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम कार्यविधि,2075 ०७५/०७६ जानकारी, निर्देशिका, प्रकाशन किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 02/18/2019 - 13:08
78 पशु संकलन केन्द्र कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रेस विज्ञप्ती पशु संकलन केन्द्र.pdf 02/04/2019 - 15:41
79 पशु बधशाला तथा बधस्थल कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन, प्रेस विज्ञप्ती पशु बधशाला र बधस्थल.pdf 02/04/2019 - 15:37
80 स्थानीय तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रेस विज्ञप्ती स्थानिय तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि २०७५.pdf 02/04/2019 - 15:34
81 हाईटेक नर्सरी कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन, प्रेस विज्ञप्ती Hitech nursery कार्यविधि २०७५.pdf 02/04/2019 - 15:31
82 व्यावसायिक फलफूल प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ ऐन, निर्देशिका, प्रकाशन, प्रेस विज्ञप्ती व्या. फलफुल प्रवर्द्धन .pdf 02/04/2019 - 15:13
83 लागत साझेदारीमा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन, प्रतिवेदन लागत साझेदारी परिमार्जित २०७५।०८।५.pdf 02/04/2019 - 15:07
84 सहकारी नमुना गााँउ कार्यविधि ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन सहकारी नमुना गाउ .pdf 02/04/2019 - 15:03
85 एक वडा एक कृषि/ पशुसेवा प्राविधिकको परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।।। ०७५/०७६ जानकारी, परिपत्र 12/21/2018 - 13:28
86 लागत सहभागितामा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन लागत सहभागितामा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:34
87 कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन कृषि हाट बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:13
88 अर्गानिक मोडेले कृषि कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन अर्गानिक मोडल कृषि .pdf 12/15/2018 - 11:09
89 कृषिजन्य प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन प्रशोधन केन्द्र निर्माण.pdf 12/15/2018 - 11:08
90 ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविध, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन ग्रामिण कृषि सडक निर्माण .pdf 12/15/2018 - 11:07
91 कृषि सिँचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन कृषि सिचाई कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:04
92 कृषि पकेट क्षेत्र सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन कृषि पकेट क्षेत्र सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:01
93 विज्ञप्ति ०७५/०७६ प्रेस विज्ञप्ती 12/13/2018 - 16:26
94 सूची सार्वजनिक गरिएको सूचना ०७५/०७६ जानकारी सूची सार्वजनिक गरिएको08.19.pdf 12/05/2018 - 14:42
95 एक वडा एक कृषि/पशुसेवा प्राविधिक पदको दरखास्त फाराम ०७५/०७६ जानकारी एक वडा एक कृषि प्राविधिकको लागि दरखास्त फाराम.pdf 12/04/2018 - 16:56
96 एक वडा एक कृषि/पशुसेवा प्राविधिक पदको सेवा करार सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ जानकारी एक वडा एक कृषि प्राविधिकको लागि सुचना.pdf 12/04/2018 - 16:52
97 परामर्श सेवाको आशय पत्र माग सम्बन्धिको सुचना ०७५/०७६ जानकारी 11/18/2018 - 11:45
98 सेवा करारमा सिभिल ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियर आवश्यकता सम्बन्धीको सुचना ०७५/०७६ जानकारी 11/18/2018 - 11:34
99 भाद्र महिनामा भएको खर्चको फाँटवारी ०७५/०७६ जानकारी भाद्र महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf 09/17/2018 - 17:00
100 बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम ०७५/०७६ कार्यक्रम ०७५.७६.pdf 08/28/2018 - 15:17
101 अा.व. २०७४/०७५ को प्रगति विवरण ०७४/०७५ प्रतिवेदन 074.75 प्रगती.pdf 08/21/2018 - 15:10
102 सुचना ०७५/०७६ जानकारी 07/27/2018 - 15:24
103 सुचना ०७४/०७५ जानकारी 07/19/2018 - 13:37
104 मन्त्रालयकाे एेन ०७४/०७५ ऐन 07/02/2018 - 12:22
105 मन्त्रालय बाट पारित ऐन ०७५/०७६ ऐन Temporary File.pdf 07/02/2018 - 12:15