अभिलेख

सि.नं. शिर्षक आर्थिक वर्ष प्रकार दस्तावेज मिति
1 व्याज अनुदान कार्यक्रम संचालनको लागि मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक विच भएको सम्झौता पत्र ०७७/०७८ सूचना, जानकारी, दस्तावेज, नियम, निर्देशिका सम्झौता पत्र.pdf 11/10/2020 - 13:47
2 कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ ०७७/०७८ सूचना, जानकारी, दस्तावेज, नियम 11/10/2020 - 12:50
3 सोधपत्र अनुसन्धानकर्ताको सम्झौता सम्बन्धी सूचना ०७७/०७८ सूचना, समाचार, जानकारी 11/06/2020 - 11:41
4 कृषि विकास रणनिति ०७७/०७८ कृषि विकास रणनिति कृषि विकास रणनीति (एडिएस नेपाली).pdf , कृषि विकास रणनीति (एडिएस अंग्रेजी).pdf , दीर्घकालीन कृषि योजना (एपिपि).pdf 10/14/2020 - 15:39
5 कर्णालीमा अर्गानिक कृषि एक परिचय ०७७/०७८ सूचना, जानकारी, प्रकाशन 10/06/2020 - 10:49
6 अर्गानिक कृषि सम्बन्धी ऐन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिहरुको संगालो ०७७/०७८ जानकारी, ऐन, कार्यविधि अर्गानिक कृषि सम्बन्धि ऐन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि.pdf 10/05/2020 - 10:28
7 अर्गानिक कृषि वुलेटिन ०७६/०७७ सूचना, जानकारी, प्रकाशन अर्गानिक कृषि वुलेटिन.pdf 10/05/2020 - 10:26
8 आ.ब. ०७७/०७८ को बजेट तथा कृषि विकास कार्यक्रम ०७६/०७७ प्रकाशन Final Book Setting.pdf 09/24/2020 - 14:11
9 एकिकृत कार्यविधि २०७७ ०७७/०७८ कार्यविधि 09/15/2020 - 12:10
10 कर्णाली अर्गानिक कृषि विशेषाङ्क ०७७/०७८ सूचना, प्रकाशन Organic Krishi book.pdf 08/06/2020 - 14:12
11 सुचना !! सुचना !! सुचना !!! ०७७/०७८ सूचना, जानकारी 07/19/2020 - 10:43
12 भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना रद्ध गरिएको सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी video 4.pdf 06/19/2020 - 15:17
13 अर्गानिक कृषि विशेषान्खका लागी लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी १११११११११११११११११११.pdf 06/14/2020 - 15:32
14 अर्गानिक कृषि विशेषांकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना । ०७६/०७७ सूचना, जानकारी अर्गानीक विशेषाङ्क_0.pdf 06/14/2020 - 12:50
15 खाद्य सुरक्षाको लागि उत्पादन विशेषा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा ०७६/०७७ कार्यक्रम, सूचना, परिपत्र स्थानीय तह सवै.pdf 06/09/2020 - 11:44
16 अर्गानिक कृषि सम्बन्धि सोधपत्र अनुसन्धानकर्ता छनौट गरिएको सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी अर्गानिक कृषि सम्बन्धि सोधपत्र अनुसन्धानकर्ता छनौट गरिएको सूचना.pdf 06/09/2020 - 11:18
17 खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ०७६/०७७ जानकारी, कार्यविधि खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन विशेष कार्यक्रम.pdf 06/05/2020 - 12:56
18 प्रांगारिक कृषि सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न वनेको ऐन ०७६/०७७ जानकारी, कानून, कार्यविधि organic act 075 final apporved.pdf 06/03/2020 - 21:11
19 आ‍.व.२०७७/०७८ को प्रस्तावित निति तथा कार्यक्रम ०७६/०७७ जानकारी, नीति आ.ब.077-078 को निति तथा कार्यक्रम.pdf 05/15/2020 - 12:37
20 प्रेस विज्ञप्ति ०७६/०७७ जानकारी, प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ती 09.pdf 04/21/2020 - 16:05
21 कृषकहरूलाइ अपिल ०७६/०७७ सूचना, जानकारी 04/14/2020 - 16:06
22 भौचर प्रणाली मार्फत कृषि प्रसार सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि भौचर प्रणाली मार्फत कृषि प्रसार सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि २०७६.pdf 04/03/2020 - 08:47
23 मुख्यमन्त्री उत्कृषट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६.pdf 04/03/2020 - 08:43
24 नमुना तथ्यांक सर्वेक्षण सम्बन्धि तालिम स्थगित गरिएको सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी talim 08.pdf 03/21/2020 - 15:12
25 व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि २०७६ ०७७/०७८ जानकारी, कार्यविधि व्याज अन कार्यविधि 2076_1.pdf 03/12/2020 - 16:03
26 भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माणका लागि सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना ०७६/०७७ सूचना, बिज्ञापन, जानकारी सूचना भिडियो डकुमेन्ट्री.pdf , prastabana 27.pdf 03/10/2020 - 13:21
27 कर्णाली प्रदेश भुमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन आदेश ) ०७६/०७७ जानकारी, कानून, कार्यविधि भूमि गठन आदेश.pdf 03/04/2020 - 17:08
28 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ०७६/०७७ सूचना, जानकारी बखत नतिजा.pdf 02/25/2020 - 10:53
29 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी रिजल्ट लापोडेडे.pdf 02/22/2020 - 12:35
30 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी result bali sarkchen 9.pdf 02/21/2020 - 21:53
31 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी result bagbani 8.pdf 02/20/2020 - 23:25
32 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी natija 2076.11.7.pdf 02/19/2020 - 22:16
33 कृषि प्रसार अधिकृत पद सातौ तह सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी सिफारिस 2076-11-06.pdf 02/18/2020 - 19:15
34 सिफारिस सम्बन्धी सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी 2siphari.pdf 02/17/2020 - 20:04
35 संक्षिप्त सुची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी sarta-list-skt.pdf 02/10/2020 - 17:50
36 निशुल्क स्टल उपलब्ध गराइने सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी fm suchana skt.pdf 02/04/2020 - 16:50
37 दरखास्त स्वीकृत गरिएको सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी molmac सूचना.pdf 02/04/2020 - 10:52
38 सोधपत्र अनुसन्धान सहयोग (ResearchThesis Grant) सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी अर्गानिक अनुसन्धान.pdf 02/02/2020 - 12:31
39 अर्गानिक कृषि विज्ञ, अर्गानिक कृषि प्रमाणीकरण, रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण संलग्न संघसंस्था/उद्यमी/फार्म/कम्पनी सुचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी सुचिकृत अर्गानिक कृषि विज्ञ, ब्यापारी.pdf 02/02/2020 - 12:30
40 अर्गानिक एकीकृत कृषि मोडेल फार्म प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी अर्गानिक कृषि मोडेल.pdf 02/02/2020 - 12:11
41 सेवा करार सम्बन्धमा दर्ता नम्बर कायम गरिएको सुचना ०७६/०७७ सूचना, जानकारी Application - 07601302020.pdf 01/30/2020 - 17:54
42 न्युनतम मुल्य समर्थन पाइलटिङ कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि न्युनतम मुल्य समर्थन पाइलटिङ कार्यविधि २०७६.pdf 01/30/2020 - 12:22
43 कृषि मेला,महोत्सव प्रदर्शनी कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि कृषि मेला,महोत्सव प्रदर्शनी कार्यविधि २०७६.pdf 01/30/2020 - 12:21
44 अर्गानिक मोडल कृषि कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि अर्गानिक मोडल कृषि कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६.pdf 01/30/2020 - 12:19
45 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि अर्गानिक मिसन कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७६.pdf 01/30/2020 - 12:19
46 अर्गानिक कृषि सम्वन्धि शोधपत्र अनुसन्धान कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि अर्गानिक कृषि सम्वन्धि शोधपत्र अनुसन्धान कार्यविधि २०७६.pdf 01/30/2020 - 12:18
47 अनिवार्य न्युनतम आयआर्जन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि अनिवार्य न्युनतम आयआर्जन कार्यविधि २०७६.pdf 01/30/2020 - 12:16
48 सेवा करार लिने सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ बिज्ञापन, जानकारी सेवा करार लिने सम्बन्धि सूचना २ (1).pdf , सेवा करार लिने सम्बन्धि सूचना २ (2).pdf , दरखास्त फारम.pdf 01/11/2020 - 16:55
49 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम जाजरकाेट ०७६/०७७ Jajarkot PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:46
50 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम कालिकाेट ०७६/०७७ Kalikot PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:44
51 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम जुम्ला ०७६/०७७ याेजना Jumla PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:43
52 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम डाेल्पा ०७६/०७७ याेजना Dolpa PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:41
53 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम दैलेख ०७६/०७७ याेजना Dailekh PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:40
54 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम मुगु ०७६/०७७ याेजना Mugu PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:39
55 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम रुकुम ०७६/०७७ याेजना Rkm PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 14:36
56 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम सुर्खेत ०७६/०७७ Skt PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 13:04
57 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम हुम्ला ०७६/०७७ Humla PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 13:03
58 प्रधानमंन्त्री कृषि आधुनीकीकरण परियोजना कार्यक्रम सल्यान ०७६/०७७ Salyan PMAMP12112019.pdf 12/16/2019 - 12:40
59 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम मन्त्रालय ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम मन्त्रालय.pdf 12/16/2019 - 12:34
60 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम कालिकोट.pdf 12/16/2019 - 12:33
61 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम जाजरकोट.pdf 12/16/2019 - 12:31
62 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम जुम्ला.pdf 12/16/2019 - 12:15
63 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ अर्गानिक मिसन कार्यक्रम डोल्पा.pdf 12/16/2019 - 12:14
64 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम दैलेख.pdf 12/16/2019 - 12:12
65 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम मुगु.pdf 12/16/2019 - 12:12
66 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम रुकुम.pdf 12/16/2019 - 12:10
67 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम सुर्खेत ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम निर्देशनालय.pdf 12/16/2019 - 12:08
68 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम हुम्ला ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम हुम्ला.pdf 12/16/2019 - 12:04
69 विशिष्ट जातका पंक्षी प्रवर्धन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि विशिष्ट जातका पंक्षी प्रवर्धन कार्यविधि २०७६.pdf 12/16/2019 - 12:01
70 अर्गानिक मिसन कार्यक्रम ०७६/०७७ याेजना अर्गानिक मिसन कार्यक्रम सल्यान.pdf 12/12/2019 - 16:32
71 रेडियाे कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका लागी सिलवन्दी प्रस्ताव पेश गर्ने वारेको सूचना ०७६/०७७ जानकारी सुचना_1.pdf , रेडियो कार्यक्रम प्रस्तावना_0.pdf 12/12/2019 - 16:30
72 कृषि ब्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ०७६/०७७ जानकारी कर्षि ब्यवसाय प्रवद्धन कार्यक्रमका लागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना_0.pdf 12/05/2019 - 10:13
73 कृषि सडक, सिंचाई मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि कृषि सडक, सिंचाई मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७६.pdf 12/04/2019 - 17:07
74 प्राविधिक विद्यालयमा अर्गानिक कृषि,पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि प्राविधिक विद्यालयमा अर्गानिक कृषि,पशु सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६.pdf 12/04/2019 - 17:06
75 वार्षिक प्रगति पुस्तिका - २०७५/७६ ०७५/०७६ प्रकाशन Karnali-Annual-Progress-Book.pdf 12/04/2019 - 10:34
76 वार्षिक बजर्वेट तथा कृषि विकास कार्यक्रम - २०७७/०७८ ०७७/०७८ कार्यक्रम, प्रकाशन Final Book Setting_0.pdf 12/03/2019 - 17:13
77 उत्पादन तथा उद्यम पर्वर्धन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि उत्पादन तथा उद्यम पर्वर्धन कार्यविधि २०७६.pdf 12/02/2019 - 15:38
78 कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविध २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविध २०७६.pdf 12/02/2019 - 15:36
79 वीउ पूँजि तथा घुम्तीकोष कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि वीउ पूँजि तथा घुम्तीकोष कार्यविधि २०७६_0.pdf 12/02/2019 - 15:34
80 चक्लाबन्दी खेतीका लागि प्रस्ताब आह्वानको सूचना ०७६/०७७ जानकारी, बोलपत्र चक्लाबन्दी सूचना.pdf 11/24/2019 - 11:56
81 कार्य बिधि; सडक सिंचाई र अन्य ०७६/०७७ कार्यविधि कार्य बिधि; सडक सिंचाई र अन्य.pdf , भेरी फिकेशन फारम.pdf 11/21/2019 - 09:37
82 कृषि वन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि कृषि वन कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:37
83 चक्ला वन्दी खेती प्रोत्साहान का.का. कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि चक्ला वन्दी खेती प्रोत्साहान का.का. कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:35
84 दुग्ध व्यवसाय कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि दुग्ध व्यवसाय कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:34
85 पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि पशुपन्छी श्रोत व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:33
86 लक्षित वर्ग अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि लक्षित वर्ग अर्गानिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:32
87 व्यावसायिक फलफूल तरकारी खाद्यान्न कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि व्यावसायिक फलफूल तरकारी खाद्यान्न कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:30
88 शित भण्डारण, सोलार स्टोर, रष्टीक कार्यविधि २०७६ ०७६/०७७ कार्यविधि शित भण्डारण, सोलार स्टोर, रष्टीक कार्यविधि २०७६.pdf 11/21/2019 - 09:27
89 ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा । ०७५/०७६ जानकारी, प्रेस विज्ञप्ती, समाचार 05/29/2019 - 15:24
90 हाईटेक नर्सरी/नर्सरी निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव छनौट गरिएको सूचना ०७५/०७६ समाचार छनौट गरिएको सूचना.pdf 04/12/2019 - 16:49
91 व्यावसायिक कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,2075 ०७५/०७६ कार्यविधि, निर्देशिका व्यवसायिक कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 02/18/2019 - 13:13
92 किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम कार्यविधि,2075 ०७५/०७६ जानकारी, निर्देशिका, प्रकाशन किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 02/18/2019 - 13:08
93 पशु संकलन केन्द्र कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रेस विज्ञप्ती पशु संकलन केन्द्र.pdf 02/04/2019 - 15:41
94 पशु बधशाला तथा बधस्थल कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन, प्रेस विज्ञप्ती पशु बधशाला र बधस्थल.pdf 02/04/2019 - 15:37
95 स्थानीय तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रेस विज्ञप्ती स्थानिय तहका लागि अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन कार्यविधि २०७५.pdf 02/04/2019 - 15:34
96 हाईटेक नर्सरी कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन, प्रेस विज्ञप्ती Hitech nursery कार्यविधि २०७५.pdf 02/04/2019 - 15:31
97 व्यावसायिक फलफूल प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ ऐन, निर्देशिका, प्रकाशन, प्रेस विज्ञप्ती व्या. फलफुल प्रवर्द्धन .pdf 02/04/2019 - 15:13
98 लागत साझेदारीमा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन, प्रतिवेदन लागत साझेदारी परिमार्जित २०७५।०८।५.pdf 02/04/2019 - 15:07
99 सहकारी नमुना गााँउ कार्यविधि ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन सहकारी नमुना गाउ .pdf 02/04/2019 - 15:03
100 एक वडा एक कृषि/ पशुसेवा प्राविधिकको परिक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।।। ०७५/०७६ जानकारी, परिपत्र 12/21/2018 - 13:28
101 लागत सहभागितामा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन लागत सहभागितामा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:34
102 कृषि हाटबजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन कृषि हाट बजार तथा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:13
103 अर्गानिक मोडेले कृषि कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन अर्गानिक मोडल कृषि .pdf 12/15/2018 - 11:09
104 कृषिजन्य प्रशोधन केन्द्र निर्माण तथा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन प्रशोधन केन्द्र निर्माण.pdf 12/15/2018 - 11:08
105 ग्रामीण कृषि सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविध, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन ग्रामिण कृषि सडक निर्माण .pdf 12/15/2018 - 11:07
106 कृषि सिँचाई निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन कृषि सिचाई कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:04
107 कृषि पकेट क्षेत्र सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ निर्देशिका, प्रकाशन कृषि पकेट क्षेत्र सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf 12/15/2018 - 11:01
108 विज्ञप्ति ०७५/०७६ प्रेस विज्ञप्ती 12/13/2018 - 16:26
109 सूची सार्वजनिक गरिएको सूचना ०७५/०७६ जानकारी सूची सार्वजनिक गरिएको08.19.pdf 12/05/2018 - 14:42
110 एक वडा एक कृषि/पशुसेवा प्राविधिक पदको दरखास्त फाराम ०७५/०७६ जानकारी एक वडा एक कृषि प्राविधिकको लागि दरखास्त फाराम.pdf 12/04/2018 - 16:56
111 एक वडा एक कृषि/पशुसेवा प्राविधिक पदको सेवा करार सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ जानकारी एक वडा एक कृषि प्राविधिकको लागि सुचना.pdf 12/04/2018 - 16:52
112 परामर्श सेवाको आशय पत्र माग सम्बन्धिको सुचना ०७५/०७६ जानकारी 11/18/2018 - 11:45
113 सेवा करारमा सिभिल ईन्जिनियर र सव-ईन्जिनियर आवश्यकता सम्बन्धीको सुचना ०७५/०७६ जानकारी 11/18/2018 - 11:34
114 भाद्र महिनामा भएको खर्चको फाँटवारी ०७५/०७६ जानकारी भाद्र महिनाको खर्चको फाँटवारी.pdf 09/17/2018 - 17:00
115 बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम ०७५/०७६ कार्यक्रम ०७५.७६.pdf 08/28/2018 - 15:17
116 अा.व. २०७४/०७५ को प्रगति विवरण ०७४/०७५ प्रतिवेदन 074.75 प्रगती.pdf 08/21/2018 - 15:10
117 सुचना ०७५/०७६ जानकारी 07/27/2018 - 15:24
118 सुचना ०७४/०७५ जानकारी 07/19/2018 - 13:37
119 मन्त्रालयकाे एेन ०७४/०७५ ऐन 07/02/2018 - 12:22
120 मन्त्रालय बाट पारित ऐन ०७५/०७६ ऐन Temporary File.pdf 07/02/2018 - 12:15