मन्त्रालय बाट  १०० दिनको अवधिमा सम्पादन गरियका कामहरुको  उपलब्धि हरु

कर्णाली प्रदेश सरकार भुमि ब्यवस्था ,कृषी तथा सहकारी मन्त्रालय बाट  १०० दिनको अवधिमा सम्पादन गरियका कामहरुको  उपलब्धि हरु: १ . मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन | २. नीतिगत तथा योजना निर्माणको लागि विभिन्न समयमा कृषि, भुमि, सहकारी बाढी पिडितको व्यवस्थापन र अर्गानिक कृषिको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि सुझाब संकलन गरिएको | ३. बाढी पिडितको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन गरि समस्या समाधानको लागि आवश्यक भूमिको खोजि गरि मन्त्रिपरिषदमा सुझाव दिएको

मन्त्रालयका कामहरु

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन)  नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालयका कामहरु १. कृषि, पशु विकाश तथा खाद्य पोषण सम्बन्धि प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन  २. कृषि तथा पशुपन्छीजन्य रोग किरा एवम् महामारी नियन्त्रण